Sportuj lépe

Cílem projektu Sportuj lépe je pomáhat vytrvalcům na všech výkonnostních úrovních lépe se orientovat v tréninkových, stravovacích a fyziologických principech, což ve svém důsledku povede k tomu, že se vám bude sportovat lépe a budete dosahovat zdravého růstu výkonnosti.

Základním předpokladem Sportuj lépe je, že běžný jídelníček, sportovní výživa, kompresní oblečení a tréninkové metody jsou ve vzájemné synergii a musí se vzájemně podporovat. K růstu výkonnosti je totiž třeba nejen tréninku, ale i vědomostí, co dělat před, během a po sportovním výkonu, a to v návaznosti na fyziologické zákonitosti fungování lidského organizmu.

Cílem Sportuj lépe je pomáhat vám, abyste:

  • si sportem nepoškozovali zdraví,
  • zbytečně nemuseli dřít jako kůň,
  • ze svého tréninku vytěžili maximum s důrazem na zdravý rozvoj výkonnosti.


Do projektu Sportuj lépe je významně zapojena značka sportovní výživy Enervit, na jejíchž stránkách najdete přehled oblastí, které vám mohou pomoci, aby se vám sportovalo lépe.