AŽ 16x VÍCE ENERGIE DÍKY KOMPRESI

Abyste správně pochopili celkový přínos kvalitní komprese, je potřeba podívat se i na energetické systémy a jejich zapojení do sportovního výkonu. Je jasné, že energie je k němu potřeba a my vysvětlíme, jak právě komprese pomáhá k jejímu maximálnímu přísunu a využití při sportu.

Sport_Royal BayZákladní forma energie pro svalový pohyb je energie ATP, která se vytváří z různých energetických zásob uložených v těle – nejčastěji je to z tuků a ze sacharidů (v podobě glykogenu nebo glukózy). Nejefektivnější využití těchto zdrojů energie je při dostatečném zásobování svalů kyslíkem (okysličenou krví), protože pak z 1 molekuly glukózy vznikne 32 molekul ATP (tomuto procesu říkáme aerobní glykolýza). Mnoho sportovních výkonů ale vzniká při nedostatečném dodávání kyslíku svalům, tzn. organizmus pracuje tzv. anaerobně a v tomto případě ze stejného množství glukózy (1 molekula) vzniknou pouze 2 molekuly ATP (tedy 16x méně energie) a k tomu navíc i laktát (sůl kyseliny mléčné), který organizmus nadměrně zakyseluje a stojí následně za velmi brzkým ukončením výkonu (nebo zapříčiní velmi výrazné zpomalení).

Klíčem k vysokému výkonu je tedy nejen dostatek vhodné formy energie (aby to byly sacharidy, které se optimálně vstřebají a ve vhodném poměru mezi glukózou a fruktózou – více zde), ale i dostatek kyslíku dostupného pro svaly, protože jen díky němu může probíhat aerobní glykolýza a tedy vznikat až 16x více energie ATP než v anaerobním prostředí.

Množství kyslíku dostupného pro svalové buňky lze zvýšit, a to navýšením:

  • plicního objemu,
  • koncentrace hemoglobinu v krvi,
  • zvýšeným průtokem krve.

Zatímco první dva body lze za poměrně dlouhý čas postupně zvyšovat tréninkovými metodami, zvýšený průtok krve lze zvýšit okamžitě, a to právě kompresí. Komprese totiž zvyšuje průtok krve tím, že stažením svalu snižuje objem krevního řečiště. Dochází tak i ke zrychlení průtoku krve včetně té okysličené. Díky kompresi má tedy buňka k dispozici více krve, což znamená více kyslíku potřebného pro udržení vzniku molekul energie ATP v rámci aerobní glykolýzy (32 mol ATP z jedné molekuly glukózy) a současně vznikne i méně laktátu – během aerobní glykolýzy vzniká laktát v množství, které organizmus stihne během výkonu postupně odbourávat a nedochází tak k zakyselování organizmu.

kompreseJaký je tedy přínos komprese pro svalový výkon?

  • Posune hranici přechodu mezi aerobní a anaerobní glykolýzou.
  • Zlepší zásobování svalových buněk kyslíkem a umožní tak průchod aerobní glykolýze. 
  • Díky tomu dojde k lepší využitelnosti glukózy – tělo si z jedné molekuly glukózy vyrobí až 16x více energie (molekul ATP).
  • Současně dojde k oddálení či snížení tvorby laktátu (a tedy k menšímu zakyselování).

Tyto přínosy vám zajistí kvalitní odstupňovaná komprese s garantovanými tlaky. Najdete ji u lýtkových návleků Royal Bay Motion a kompresních podkolenek Royal Bay Energy